Lumityöt ja talvikunnossapitopalvelut ammattilaiselta

Suoritamme ammattitaidolla kaikki kiinteistön lumityöt, hiekoitukset ja lumen kuormaukset sekä poiskuljetukset.

Kiinteistön omistajalla on vastuu huolehtia kiinteistön talvikunnossapidosta. Vastuun piiriin kuuluu yleensä piha-alueiden ja tonttiin rajoittuvan jalkakäytävän lumen ja jään poisto sekä hiekoitus. Kiinteistön omistajan on myös huolehdittava, että katoilta putoava lumi ja jää eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Pelastuslaki taas velvoittaa pelastusteiden pitämistä ajokelpoisina myös talviaikaan. Kiinteistön omistaja voi ja yleensä kannattaakin ulkoistaa kiinteistön talvikunnossapito kiinteistönhoitoyritykselle. 

 

Lumityöt omakotitaloissa ja paritaloissa

Auraamme lumet omakotitalojen ja paritalojen pihoilta, pihateiltä, tontin kulkuväyliltä ja kiinteistön viereisiltä jalkakäytäviltä. Suoritamme myös alueiden liukkaudentorjunnan hiekoittamalla ja suolaamalla kulkuväylät. Kuormaamme kasautuneet lumikinokset ja kuljetamme ne pois piha-alueelta virallisille lumenkaatopaikoille. Käytämme ahtaissa paikoissa käsityökaluja lumen ja jään poistamiseen. Myös kohteissa, joissa on vaurioitumiselle alttiita istutuksia tai rakennelmia, lumenluonti tehdään käsityökaluja, kuten lumilapiota, lumikolaa tai lumentyönnintä käyttäen.

Lumityöt rivitaloissa

Saat meiltä kaikki lumityöpalvelut ja liukkaudenestotyöt ammattitaitoisesti rivitalokiinteistöjen pihoille, kulkuväylille sekä taloyhtiön vastuulla oleville kiinteistön viereisille jalkakäytäville. Vaurioitumiselle herkät kohdat pihoilla auraamme hellävaraisesti käsityökaluilla. Hiekoituksilla ja suolauksella sekä mekaanisilla jäänpoistoilla torjutaan piha-alueiden vaarallista liukkautta. Kuormaamme ja kuljetamme tarvittaessa lumet pois virallisille lumenkaatopaikoille.

Lumityöt kerrostaloissa

Teemme kaikki lumenluontityöt ja liukkaudentorjuntatyöt myös kerrostaloyhtiöissä. Lumen auraukset piha-alueilta, pysäköintialueilta, kulkuväyliltä ja taloyhtiön vastuulla olevilta jalkakäytäviltä suoritamme tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella aurauskalustolla. Vaurioitumiselle herkät kohteet pihalla, kuten istutusalueet, luomme lumesta käsipelillä lumilapioita, lumikolia, lumentyöntimiä ja jäärautoja käyttäen. Piha-alueen tai pysäköintialueen reunoille kasautuneet lumivallit kuormaamme ja kuljetamme tarvittaessa pois virallisille lumenkaatopaikoille. See also Kattohuolto

Lumityöt muissa kiinteistöissä

Teemme kaikki lumityöt ja liukkaudentorjuntatyöt myös liike- ja tuotantokiinteistöjen pihoilla ja kulkuväylillä. Auraamme tehokkaasti piha-alueet, kulkuväylät ja parkkipaikat käyttäen työhön parhaiten soveltuvaa aurauskalustoa. Kulkuväylien ja piha-alueiden hiekoitus ja suolaaminen lisäävät asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta vähentäen liukastumisen riskiä. Kuormaamme kasaamamme lumen kuormalavoille ja kuljetamme sen pois virallisille lumenkaatopaikoille.